Kategorie

Masz pytania ?

Regulamin

 

Internetowy Sklep ESKI, działający pod adresem URL http://www.eskasklep.pl, prowadzony jest przez P.P.H.U. "ESKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu (woj. Śląskie), ulica Wolności 350a, wpisane do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000206390, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 zł., NIP: 648 00 00 396, REGON: 003454664.

 

 

1. Definicje


Wyjaśnienia terminów użytych w Regulaminie:

 

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dokonująca lub zamierzająca dokonać Zamówienia w Sklepie Internetowym.

 

Newsletter – elektroniczna forma biuletynu, zawierająca aktualną ofertę informacyjno-handlową Sklepu Internetowego, rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej do zapisanych odbiorców.

 

Oferta Handlowa – wszelkie informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym oraz przedstawione w rozmowie telefonicznej z konsultantem Sklepu Internetowego (w wypadku składania Zamówienia drogą telefoniczną), określające cechy Towarów dotyczące ich ceny, opisu fizycznego, nagrań audio-wizualnych jak również informacji dotyczących Zamówienia oraz kosztów związanych z wysyłką Towarów.

 

Online – status osoby lub innego podmiotu związanego z dostępem do łączy sieci Internet, który informuje o dostępności – aktywności tego użytkownika. Przeciwieństwem trybu online jest tryb offline.

 

P.P.H.U. "ESKA" Sp. z o.o. – Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "ESKA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Zabrzu (woj. Śląskie), ulica Wolności 350a, wpisane do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000206390, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 zł., NIP: 648 00 00 396, REGON: 003454664, prowadzące i administrujące Sklep Internetowy, działający pod adresem URL http://www.eskasklep.pl

 

Reklamacja – żądanie Klienta kierowane do Sklepu Internetowego, mające na celu zgłoszenie niezadowalającej jakości Towaru – przede wszystkim żądanie wymiany lub naprawy towaru, jak również żądanie zwrotu pieniędzy za towar bądź obniżenia ceny.

 

Sklep Internetowy – strona internetowa prowadzona i administrowana przez P.P.H.U. "ESKA" Sp. z o.o. pod adresem URL http://www.eskasklep.pl w domenie eskasklep.pl, będąca platformą handlową on-line, w ramach której prowadzone są usługi związane z zawieraniem umów sprzedaży Towarów, będących w ofercie Sklepu Internetowego.

 

Towar – rzecz znajdująca się w Ofercie Handlowej Sklepu Internetowego, będąca przedmiotem Zamówienia.

 

Zakupy Bez Rejestracji – dokonanie przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie danych.

 

Zamówienie – działanie Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub drogą telefoniczną, określające rodzaj i liczbę Towaru.

 

 

2. Przyjmowanie i realizacja Zamówień

 

 1. Zamówienia na Towary oferowane w Sklepie Internetowym przyjmowane są za pośrednictwem sieci Internet (Online) poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej sklepu www.eskasklep.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu (32) 278 66 67.

 2. Sklep Internetowy przyjmuje Zamówienia składane Online 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane telefonicznie przyjmowane są w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00. Zamówienia złożone Online w dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

 3. Aby złożyć Zamówienie Online, Klient powinien bezpłatnie zarejestrować swoje dane na stronie Sklepu Internetowego za pośrednictwem opcji "Rejestracja" oraz podejmowania kolejnych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane komunikaty i informacje.

 4. Klient może złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie danych – tak zwane Zakupy bez rejestracji.

 5. Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Sklepem Internetowym a Klientem następuje w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego – klikając polecenie "Złóż zamówienie". Przedmiotem umowy sprzedaży jest Towar wymieniony w Zamówieniu. Potwierdzenie złożenia Zamówienia Klient otrzymuje na swój e-mail (skrzynkę e-mailową) podany w procesie składania Zamówienia lub w wypadku składania Zamówienia drogą telefoniczną, konsultant potwierdzi słownie przyjęcie Zamówienia.

 6. Zamówione Towary w Sklepie Internetowym Klient może odebrać osobiście w siedzibie P.P.H.U. "ESKA" Sp. z o.o., od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00. W wypadku wybrania opcji dostawy za pośrednictwem firmy przewozowej, zamówiony Towar zostanie niezwłocznie wysłany Pocztą Polską na wskazany w Zamówieniu adres dostawy, jednak nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy sprzedaży. W wypadku gdy termin wysyłki zostanie przekroczony przez Sklep Internetowy, Klient ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy.

 7. Przesyłki z zamówionym Towarem wysyłane są za pobraniem pieniężnym (koszt zakupu Towaru + koszt wysyłki płatne pracownikowi firmy InPost przy odbiorze), według aktualnego cennika usług oraz przewidywanych czasów dostawy firmy InPost. Koszt wysyłki podawany jest Klientowi przy składaniu Zamówienia. W wypadku składania Zamówienia Online, koszt przesyłki wyliczany jest automatycznie przez system Sklepu Internetowego (w zależności od wagi zamawianego Towaru) a następnie przedstawiany Klienowi w podsumowaniu Zamówienia. Usługi wykonywane są przez firmę InPost S.A., ul. Wielicka 28, EQUAL BUSINESS PARK Budynek B, 30-552 Kraków.

 

 

3. Reklamacja i prawo do odstąpienia od umowy

 

 1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne.

 2. Każdy Towar kupiony w Sklepie Internetowym posiadający wady fabryczne, uszkodzenia powstałe w trakcie transportu lub cechy niezgodne z Zamówieniem może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji.

 3. Reklamację Towaru można złożyć osobiście w siedzibie P.P.H.U. "ESKA" Sp. z o.o., poprzez nadanie Towaru za pośrednictwem firmy przewozowej lub inną formą przesyłki, na adres: P.P.H.U. "ESKA" Sp. z o.o., ul. Wolności 350a, 41-800 Zabrze, z dopiskiem: „Reklamacja”. Klient otrzyma informację drogą e-mailową lub telefoniczną o rozstrzygnięciu reklamacji oraz sposobie jej załatwienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Internetowy przesyłki zawierającej reklamowany Towar.

 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sklep Internetowy naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany Towar na pełnowartościowy, o tych samych parametrach lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany Towar oraz koszt jego przesyłki w ciągu 14 dni od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

 5. Klient ma prawo do zrezygnowania z Towaru kupionego w Sklepie Internetowym i odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki. W takim wypadku Klient ma obowiązek zwrotu Towaru w ciągu 14 dni od złożenia "Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa" (wzór oświadczenia znajduje się poniżej Regulaminu lub dostępny jest w siedzibie P.P.H.U. "ESKA" Sp z o.o.). Jednocześnie informuje się że, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania (zgodnie z "Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny").

 6. W wypadku odstąpienia przez Klienta od umowy ze Sklepem Internetowym (z zastrzeżeniem punktu 5), kwota za zakupiony Towar oraz koszt przesyłki Towaru do Klienta zostanie jemu niezwłocznie zwrócona, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania "Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa". Wzór oświadczenia dostępny jest po kliknięciu w ten link: http://www.eskasklep.pl/upload/Odstapienie_od_umowy_zawartej_na_odleglosc.doc

 

 

 

4. Dane osobowe i polityka prywatności

 

 1. Składając Zamówienie w Sklepie Internetowym, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji Zamówienia przez P.P.H.U. "ESKA" Sp. z o.o.

 2. Klient zapisujący się do Newslettera, podaje dobrowolnie swój adres e-mail i jednocześnie wyraża zgodę na umieszczenie swojego adresu e-mail w bazie danych Sklepu Internetowego oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji Newslettera przez P.P.H.U. "ESKA" Sp. z o.o.

 3. Dane osobowe Klientów chronione są przez Sklep Internetowy zgodnie z "Ustawą o ochronie danych osobowych" w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 4. Sklep Internetowy wykorzystuje pliki typu Cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego przez Klienta w celach utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów, tworzenia statystyk oglądalności podstron.

 5. O wykorzystywaniu przez Sklep Internetowy plików Cookies, Klient informowany jest niezwłocznie po wejściu na stronę www.eskasklep.pl za pośrednictwem odpowiedniego banera.

 

 

5. Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy "Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego", przepisy "Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", przepisy "Ustawy o ochronie danych osobowych".

 2. Klient ma prawo do zapoznania się z Regulaminem Sklepu Internetowego w dowolnym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem tak zwanego "linku internetowego" (odesłania) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego. Klient może sporządzić wydruk Regulaminu. Klient ma również prawo do otrzymania Regulaminu w siedzibie P.P.H.U. "ESKA" Sp. z o.o., w godzinach otwarcia przedsiębiorstwa.

 3. Wszelkie zamieszczone w sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.

 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.11.2014.